Με τους υποτρόφους του Ιδρύματος μας στην 31η τελετή Απονομής Υποτροφιών που διεξήχθη στις  23/04/2023.

Πρόσκληση – 31η Απονομή Υποτροφιών – 2023

ΤΟ ΓΕΡΟΥΛΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Aνακοινώνει την ετήσια τελετή απονομής υποτροφιών, η οποία θα διεξαχθεί κατά την 23η Απριλίου και ώρα 12:00 στην Πνευματική Εστία Σπάρτης. (Λυκούργου 82 και Χαμαρέτου). Την τιμητική ομιλία θα την παρουσιάσει ο ομότιμος καθηγητής της Ορθοπεδικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Σουκάκος με θέμα “Το Μέγα της διδασκαλίας όφελος” και θα δοθούν συνολικά πέντε υποτροφίες συνολική αξίας 15.000€. Στην εν λόγω τελετή, θα παραστούν καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου και τοπικές αρχές της Λακωνίας.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή.

Με εκτίμηση, Μενέλαος Γερουλάκος Πρόεδρος Δ.Σ Γερουλάκειου Ιδρύματος Υποτροφιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

Το Δ.Σ του Ιδρύματος με την από 17.03.2023 απόφαση του κατέταξε με την κάτωθι σειρά τους υποψήφιους υποτρόφους έτους 2022-2023:

 1. Νικηφόρο Χριστάκο (Μόρια 19.275)
 2. Γεωργία Πανουτσάκου (Μόρια 19.075)
 3. Δάφνη Σοφού (Μόρια 18.633)
 4. Σταματίνα Αραχωβίτη (Μόρια 18.100)

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος και την τελευταία προκήρυξη των υποτροφιών ο κος Νικηφόρος Χριστάκος ανακηρύσσεται υπότροφος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για την συνέχεια των σπουδών του όπως ειδικότερα αναφέρεται στην σύμβαση υποτροφίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μενέλαος Κ. Γερουλάκος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία για πρωτο-εισαγόμενους φοιτητές της ιατρικής σχολής των ΑΕΙ της χώρας μας κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2022-2023.

Οι υποτροφίες προορίζονται για φοιτητές που προέρχονται από το Νομό Λακωνίας και περάτωσαν τις τρείς τάξεις του Λυκείου, σε ένα από τα Λύκεια του Νομού μας.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανά έτος και δίδεται για έξι έτη.

Οι υποτροφίες θα δοθούν ύστερα από την έγκριση του Δ.Σ του Ιδρύματος επι των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή του Κανονισμού των Υποτροφιών του Ιδρύματος από τους υποτρόφους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους μέχρι την 30.01.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος [email protected]

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο/Ιατρική σχολή
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. Βεβαίωση φοίτησης των 3 τάξεων του Λυκείου, σε Λύκειο του Ν. Λακωνίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από οποιδήποτε άλλο οργανισμό.
 5. Βεβαίωση που να αναγράφεται ο βαθμός εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μενέλαος Κ. Γερουλάκος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

Το Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει δυο (2) υποτροφίες για πρωτο-εισαγόμενους φοιτητές της ιατρικής σχολής των ΑΕΙ της χώρας μας κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2020-2021.

Οι υποτροφίες προορίζονται για φοιτητές που προέρχονται από το Νομό Λακωνίας και περάτωσαν τις τρείς τάξεις του Λυκείου, σε ένα από τα Λύκεια του Νομού μας.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα τρείς χιλιάδες (3.000) ανά έτος και δίδεται για έξι έτη.

Οι υποτροφίες θα δοθούν ύστερα από την έγκριση του Δ.Σ του Ιδρύματος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή του Κανονισμού των Υποτροφιών του Ιδρύματος από τους υποτρόφους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους μέχρι την 31.10.2020 στην ηλεκτρονική διέυθυνση του Ιδρύματος [email protected]

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Πενεπιστήμιο/Ιατρική σχολή
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. Βεβαίωση φοίτηση των 3 τάξεων του Λυκείου σε Λύκειο του Ν. Λακωνίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από οπιοδήποτε άλλο οργανισμό.
 5. Βεβαίωση που να αναγράφεται ο βαθμός εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μενέλαος Κ. Γερουλάκος

Scroll to top