ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίδρυση

Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1986 με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 539 4/8/1986 της έγκρισης σύστασης του από τον πρόεδρο της δημοκρατίας κύριο Χρήστο Σαρτζετάκη και τους υπουργούς παιδείας Αντώνη Τρίτση και υπουργό οικονομικών Νίκο Αθανασόπουλο.

Η σύσταση του Ιδρύματος έγινε με την δημοσίευση και αποδοχή της διαθήκης του διακεκριμένου χειρουργού και μαιευτήρα Δημητρίου Γ. Γερουλάκου που γεννήθηκε εργάστηκε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Σπάρτη.

Με την διαθήκη του όρισε τα εισοδήματα της περιουσίας του που άφησε για τον σκοπό αυτό να δίνονται για υποτροφίες φοιτητών που προέρχονται από την Λακωνία στα ελληνικά Πανεπιστήμια με τους όρους και προϋποθέσεις που ειδικότερα ορίζονται σε αυτήν.

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι: η χορήγηση κάθε χρόνο υποτροφιών σε σπουδάζοντες νέους, που κατάγονται από το Νομό Λακωνίας στον τομέα υγείας των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και επικουρικά στις Πολυτεχνικές και Νομικές σχολές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας με του ειδικότερους όρους που έθεσε ο δωρητής

Νομική Μορφή

Το Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δίκαιου και υπάγεται στον έλεγχο των υπουργείων οικονομικών, παιδείας και θρησκευμάτων

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που συντίθεται από δυο μέλη της οικογένειας του Κωνσταντίνου Γερουλάκου, ένα μέλος της οικογένειας του Γεώργιου Ευστράτιου Βομβορή, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Σπάρτης και τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Σπάρτης. Η σημερινή σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μενέλαος Κωνσταντίνου Γερουλάκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντίνου Γερουλάκος, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αττικό Νοσοκομείο

Μέλος: Λεωνίδας Καλαβρυτινός, Τεχνολόγος Τροφίμων και Διαχειριστής Συστημάτων Ποιότητας

Μέλος: Μαρία Τσιρώνη, Ιατρός πνευμονολόγος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Σπάρτης

Μέλος: Ο κατά περίπτωση εκπρόσωπος του προέδρου Πρωτοδικών Σπάρτης

Λογιστική υποστήριξη: Αναστασία Γερουλάκου, λογιστής

Γραμματεία: Ευαγγελία Καργάκου

Έδρα

Το Ίδρυμα εδρεύει στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του επί της οδού Όθωνος – Αμαλίας 97 στη Σπάρτη στο πρώτο όροφο

Υποτροφίες – Κριτήρια Επιλογής

Το Ίδρυμα ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση προκηρύσσει ένα ορισμένο αριθμό υποτροφιών κάθε έτος οι οποίες δίνονται στους φοιτητές για την πλήρη αλλά ονομαστική προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι  υποψήφιοι υπότροφοι  πρέπει να κατάγονται από το Νομό Λακωνίας, να έχουν αποφοιτήσει από σχολεία δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Νομού αυτού, στα οποία πρέπει να έχουν οπωσδήποτε φοιτήσει κατά τα τελευταία τρία χρόνια των σπουδών τους και να έχουν εισαχθεί, εγγραφεί σε σχολή Επιστημών υγείας των Πανεπιστημίων Ελλάδας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις κατά το πρώτο έτος σπουδών τότε με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις οι υποτροφίες μπορεί να χορηγούνται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σε φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πολυτεχνικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή σε φοιτητές τμημάτων Νομικής των Πανεπιστήμιων της Ελλάδας. Επίσης εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια και δεν παρεμποδίζεται ο πιο πάνω σκοπός του Ιδρύματος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε αριστεύοντες πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές για δυο χρόνια κατά ανώτερο όριο μεταξύ των ιδίων προαναφερθέντων ειδικοτήτων και με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις.

Η επιλογή γίνεται για τους υποψήφιους υποτρόφους βάση της βαθμολογίας εισαγωγής τους μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων κάθε έτος και επιλέγονται αυτοί με την μεγαλύτερη βαθμολογία. Κοινωνικά κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψιν. Το Ίδρυμα επιβραβεύει την αριστεία.

Πόροι – Περιουσιακά Στοιχεία

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος αποτελούνται από τα εξής ακίνητα:

  1. Το κτίριο της πρώην Κλινικής Γερουλάκου επί των οδών Όθωνος – Αμαλίας, Σόλωνος και Γκορτσολόγου στη Σπάρτη 
  2. Η διώροφη οικία επι της οδού Αχιλλέως 5 στη Σπάρτη
  3. Το διαμέρισμα στο πρώτο όροφο οικίας επί των οδών Όθωνος – Αμαλίας και Αγίου Νίκωνος στη Σπάρτη
  4. Το διαμέρισμα όπου και η έδρα του Ιδρύματος επί των οδών Όθωνος – Αμαλίας 97 στη Σπάρτη

Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από:

  1. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων αυτού.
  2. Τους τόκους και τις καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς 
  3. Χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και οι κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές οποιαδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.

Προκηρύξεις Υποτροφιών

Προκηρύξεις Υποτροφιών

Το Ίδρυμα προκειμένου να ανταπεξέλθει δι ιδίων πόρων στη οικονομική κρίση που επληξε τα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας που έχουν πόρους μόνον από το εσωτερικό της, αλλά και να εκτελέσει το πρόγραμμα βαριάς συντήρησης των ακινήτων του, σταμάτησε το 2016 να προκηρύσσει  νέες υποτροφίες.

Ξεκίνησε εκ νέου την προκήρυξη νέων υποτροφιών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Μέχρι σήμερα από την ίδρυση του το Ίδρυμα έχει χορηγήσει 77 υποτροφίες εξαετούς διάρκειας σε φοιτητές της ιατρικής.

Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος www.gerfnd.eu

Για του προπτυχιακούς φοιτητές οι υποτροφίες είναι 3000 ευρώ ετησίως ενώ με την επανεκκίνηση των υποτροφιών αυτές αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. 

Κανονισμός Υποτροφιών

Οι υποτροφίες διέπονται από τον κανονισμό του Ιδρύματος γενική αρχή του οποίου είναι η προαγωγή των φοιτητών κάθε έτος στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων όπως κάθε σχολή ορίζει.

Οι υποτροφίες χορηγούνται καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών όχι όμως για περισσότερο χρόνο από όσος είναι ο ονομαστικός χρόνος της διάρκειας τους.

Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται για την διακοπή της υποτροφίας σε οποιονδήποτε υπότροφο ένεκα σπουδαίου λόγου.

Υποχρέωση κάθε υποτρόφου μετά την αποφοίτηση του είναι να αποστείλει ένα απλό αντίγραφο των τίτλων σπουδών του.

Scroll to top